Approximative method

Approximative method
طريقة التقريب

English-Arabic economic glossary.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

 • approximative method — artutinis metodas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. approximate method; approximative method vok. Annäherungsverfahren, n; Näherungsmethode, f rus. приближённый метод, m pranc. méthode approchée, f; méthode approximative, f …   Automatikos terminų žodynas

 • approximative method — artutinis metodas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. approximative method vok. Annäherungsverfahren, n rus. приближённый метод, m pranc. méthode approchée, f; méthode approximative, f …   Fizikos terminų žodynas

 • méthode approximative — artutinis metodas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. approximate method; approximative method vok. Annäherungsverfahren, n; Näherungsmethode, f rus. приближённый метод, m pranc. méthode approchée, f; méthode approximative, f …   Automatikos terminų žodynas

 • approximate method — artutinis metodas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. approximate method; approximative method vok. Annäherungsverfahren, n; Näherungsmethode, f rus. приближённый метод, m pranc. méthode approchée, f; méthode approximative, f …   Automatikos terminų žodynas

 • méthode approximative — artutinis metodas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. approximative method vok. Annäherungsverfahren, n rus. приближённый метод, m pranc. méthode approchée, f; méthode approximative, f …   Fizikos terminų žodynas

 • Splitting circle method — In mathematics, the splitting circle method is a numerical algorithm for the numerical factorization of a polynomial and, ultimately, for finding its complex roots. It was introduced by Arnold Schönhage in his 1982 paper The fundamental theorem… …   Wikipedia

 • Cluster analysis — The result of a cluster analysis shown as the coloring of the squares into three clusters. Cluster analysis or clustering is the task of assigning a set of objects into groups (called clusters) so that the objects in the same cluster are more… …   Wikipedia

 • Annäherungsverfahren — artutinis metodas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. approximate method; approximative method vok. Annäherungsverfahren, n; Näherungsmethode, f rus. приближённый метод, m pranc. méthode approchée, f; méthode approximative, f …   Automatikos terminų žodynas

 • Näherungsmethode — artutinis metodas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. approximate method; approximative method vok. Annäherungsverfahren, n; Näherungsmethode, f rus. приближённый метод, m pranc. méthode approchée, f; méthode approximative, f …   Automatikos terminų žodynas

 • artutinis metodas — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. approximate method; approximative method vok. Annäherungsverfahren, n; Näherungsmethode, f rus. приближённый метод, m pranc. méthode approchée, f; méthode approximative, f …   Automatikos terminų žodynas

 • méthode approchée — artutinis metodas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. approximate method; approximative method vok. Annäherungsverfahren, n; Näherungsmethode, f rus. приближённый метод, m pranc. méthode approchée, f; méthode approximative, f …   Automatikos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”